Vaikystėje labai mėgau piešti, lankiau dailės mokyklą. Baigusi įstojau į Dailės akademiją, studijavau dizainą. Septynis metus dirbau dizainere, ieškojau savo…
Baigiau Klaipėdos kolegiją, įgijau pradinio ugdymo pedagogikos specialybę ( specializacija – anglų kalbos pedagogika).Šiaulių universitete baigiau edukologijos studijų programą, Klaipėdos…
Gimiau 1969 metais rugpjūčio 16 dieną Kaune, tarnautojų šeimoje. 1987 metais sėkmingai baigiau Kauno 24 vid. mokyklą ir įstojau į…