Mokyklos biudžetą sudaro:• Mokinio krepšelio lėšos (moka valstybė kiekvienam mokiniui pagal LR Švietimo įstatymą);• Tėvų mokesčiai;• Lėšos, gautos iš humanitarinės…
Informacija rengiama
„VAIVORYKŠTĖS TAKO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIZIJA – MODERNI, KOKYBIŠKĄ IŠSILAVINIMĄ TEIKIANTI KRIKŠČIONIŠKA GIMNAZIJA     2010 m. mokykla pradėjo įgyvendinti Europos…
Mokyklos pamatas yra krikščioniškos dorovės ugdymas paremtas bendrais krikščioniškais tikėjimo principais.Apie Bibliją Biblija - Senasis ir Naujasis Testamentai - yra…
Kiekvieną rytą saulė tekės,Taip sumanyta Dievo širdies,Kels iš miegų Tavo vaikai,Budins pasaulį ir Tavo keliu jie eis.Pried.Tavo gerumasTavo šviesos spindesysLydi…
SKELBIMAS APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ   Nr. Skelbimo data Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys 1. 2013-12-30 Elektros energijos…