Mokyklos biudžetą sudaro:• Mokinio krepšelio lėšos (moka valstybė kiekvienam mokiniui pagal LR Švietimo įstatymą);• Tėvų mokesčiai;• Lėšos, gautos iš humanitarinės…
Informacija rengiama
„VAIVORYKŠTĖS TAKO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIZIJA – MODERNI, KOKYBIŠKĄ IŠSILAVINIMĄ TEIKIANTI KRIKŠČIONIŠKA GIMNAZIJA    2018 - 2020 m. planuojamas įgyvendinti ES…
Mokyklos pamatas yra krikščioniškos dorovės ugdymas paremtas bendrais krikščioniškais tikėjimo principais.Apie Bibliją Biblija - Senasis ir Naujasis Testamentai - yra…
Kiekvieną rytą saulė tekės,Taip sumanyta Dievo širdies,Kels iš miegų Tavo vaikai,Budins pasaulį ir Tavo keliu jie eis.Pried.Tavo gerumasTavo šviesos spindesysLydi…