Mokyklos istorija

Mokyklos istorija

 2014-2015 m.m. mūsų mokykloje mokosi 177 mokiniai, dirba 30 pedagogų, sukomplektuota 12 klasių, veikia parengiamoji ikimokyklinukų – priešmokyklinukų grupė.
Mūsų mokyklos vizija - kokybišką išsilavinimą teikianti moderni krikščioniška gimnazija.
Pradžių pradžia - 1997 m., 4-rių fizinių asmenų įsteigta VŠĮ "Vaivorykštės tako" pradinė mokykla; darželio patalpose adresu Baltijos pr. 63 veikė 4 pradinės klasės.
2004 metais pradinė mokykla buvo reorganizuota į pagrindinę mokyklą.
2005-2006 mokslo metais nuo parengiamosios iki 6 klasės mokykloje mokėsi 57 mokiniai.
2006-2007 mokslo metais – 75 mokiniai. Tais mokslo metais suformuotos priešmokyklinio ugdymo ir 1 – 7 klasės.
2007-2008 mokslo metais mokykloje veikė pradinio mokymo ir pagrindinio mokymo I-oji pakopa, t.y. 1 – 8 klasės.
2010-2011 metais suformuota vidurinio mokymo 1-oji pakopa.
2012-2013 mokslo metais steigėjų sprendimu mokykla įgijo vidurinės mokyklos statusą, mokykloje mokėsi 105 mokiniai
Per 16 metų išaugome iš pradinės į vidurinę mokyklą ir žadame dar augti.
2014-2015 mokslo metai – 18-ieji mokyklos veiklos metai.
“Vaivorykštės tako” vidurinė mokykla nuo 1997 metų yra Tarptautinės krikščioniškų mokyklų Asociacijos narė.
Mokykloje mokiniai mokomi pagal bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo programą bei išsilavinimo standartus.
Mokinius ugdo profesionalūs, pasišventę bei mylintys pedagogai.
Ypatingas dėmesys skiriamas mokinių doros ugdymui. Mokyklos prioritetinė kryptis – mokinių saugumas.
Mokykloje kuriama šilta, jauki namų aplinka. Klasėse mokosi nuo 5 iki 15 mokinių.
2011 metais pradėjus įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą "Kompleksinis VšĮ "Vaivorykštės tako" pagrindinės mokyklos sutvarkymas“, iš nuolatinės buveinės Sportininkų g.11 laikinai mokykla persikėlė į buvusias Vydūno pradinės mokyklos patalpas, adresu Baltikalnio gatvė 11.
2014 metais mokyklos bendruomenė sugrįžo ir naujuosius mokslo metus pradėjo atnaujintose, suremontuotose patalpose adresu Sportininkų g.11.