Pirmadienis, 04 liepos 2011 17:52

Mes tikime

Mokyklos pamatas yra krikščioniškos dorovės ugdymas paremtas bendrais krikščioniškais tikėjimo principais.
Apie Bibliją
Biblija - Senasis ir Naujasis Testamentai - yra Dievo įkvėpta, todėl joje nėra klaidų. Jos paskirtis yra vesti mus į išgelbėjimą per tikėjimą į Jėzų Kristų. Visa Biblija yra Dievo įkvėpta, todėl tarnauja kaip autoritetas krikščioniškam suvokimui, gyvenimui ir tarnavimui.
Apie Dievą
Dievas yra trejybė. Yra tik vienas amžinas, visagalis ir tobulai šventas Dievas. Jis yra tiesa ir meilė Dievas yra vienas trijuose asmenyse: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Jie visi egzistuoja, yra amžini ir lygūs tarpusavyje Tėvas nėra Sūnus ir Sūnus nėra Šventoji Dvasia.
Apie Jėzų Kristų
Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, yra kartu ir Dievas, ir žmogus. Jis – vienintelis žmonijos Gelbėtojas nuo visų pasaulio nuodėmių Jis buvo Žodis ir tapo kūnu, antgamtiškai prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš mergeles Marijos ir buvo tobulas Savo prigimtimi, nepriekaištingas Savo mokymu ir paklusnumu. Jis mirė žmonių vietoje ant kryžiaus už visas žmonijos nuodėmes, prisikėlė iš numirusių. Savo paties pašlovintame kūne, įžengė į dangų ir sugrįš šlovėje. Jis yra Bažnyčios, Savo kūno, galva ir visų tamsybės jėgų Nugalėtojas. Dabar Jis karaliauja Dievo Tėvo dešinėje.
Apie Žmogų
Žmogus buvo sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Dėl pirmųjų žmonių nuodėmės žmonija nusigręžė nuo Dievo ir visa savo prigimtimi tapo nedora. Pats žmogus yra visiškai bejėgis sugrįžti pas Dievą ir todėl kiekvienam reikia išgelbėjimo per Jėzų Kristų.
Apie Išgelbėjimą
Išgelbėjimas yra Dievo dovana, suteikiama tik iš malonės per tikėjimą Jėzaus Kristaus ant kryžiaus už mus pralietu krauju. Kadangi šgelbėjimas yra per malonę, jis negali būti prarastas.
Apie Šventąją Dvasią
Šventoji Dvasia yra Dievas. Ji teikia gyvenimą, įtikina pasaulį dėl nuodėmės,teisumo ir teismo, suvienija žmogų ir Jėzų Kristų tikėjime bei atgimdo iš naujo, gyvena atgimusiuose augindama juose Savo vaisių.
Apie bažnyčią
Bažnyčia yra Kristaus kūnas ir būsima Jo nuotaka. Jos paskirtis yra garbinti Dievą ir tarnauti Jam, laikytis krikšto ir Viešpaties vakarienės sakramentų. Didžiausia Bažnyčios užduotis visais laikais buvo mokyti visų tautų žmones ir daryti juos Kristaus mokiniais skelbiant ir mokant Dievo Žodžio.

Skaityti 7131 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: « MOKYKLOS HIMNAS Biudžetas »