Penktadienis, 30 rugpjūčio 2013 00:00

2014/2015mokslo metų mokinių atostogos

Mokinių atostogos Atostogos                                Prasideda                            Baigiasi                        Rudens 2014-10-27 2013-10-31 Žiemos (Kalėdų) 2014-12-22 2015-01-02 Žiemos priešm., 1-5kl. 2015-02-17 2015-02-20 Žiemos 6-12kl. 2015-02-17 2015-02-18 Pavasario (Velykų) priešm., 1-12kl. 2015-03-30 2015-04-03 Pavasario (Velykų) prieš.,1-5kl. 2015-04-07 2015-04-10 Vasaros priešm.,1-5kl. 2015-06-08 2015-08-31 Vasaros 6-12kl. 2015-06-11 2015-08-31   
Antradienis, 22 birželio 2010 00:00

Mokymosi kaina

Mokestis už mokymą priešmokyklinės, ikimokyklinės klasės - 140 € mėn. Mokestis už mokymą 1 - 4 klasių mokiniams - 150 € mėn. Mokestis už mokymą 5 -12 kl. – 180 € mėn. Spec. pedagogo-logopedo paslaugos (2 kartus per savaitę) - 45 € mėn. Spec. pedagogo paslauga mokiniams su adaptuota ir…
Antradienis, 22 birželio 2010 00:00

Mokinių elgesio taisyklės

VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos mokinių elgesio taisyklės                           Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykiai pagrįsti Švento Rašto principu „Kaip norite, kad jums žmonės darytų, taip ir jūs darykite jiems“(Lk 6,31) 1. Mokinys privalo laikytis mokykloje priimtinų elgesio normų, gerbti mokyklos…
Antradienis, 22 birželio 2010 08:30

Mokinių priėmimo tvarka ir taisyklės

Mokinių priėmimui netaikoma konkurso tvarka. Į mokyklą priimami visi pageidaujantys joje mokytis mokiniai. Mokyklos privalumai: šilta, jauki mokyklos aplinka, mylintys mokytojai, nedideli klasių kolektyvai statydina ir ugdo labiausiai socialiai pažeidžiamus vaikus (globojamus vaikus, našlaičius, vaikus iš nepilnų šeimų). Tėvai supažindinami su mokyklos misija, mokinių elgesio taisyklėmis ir sutarties sudarymo sąlygomis.…