Mokinių taryba

mokiniu-taryba

 

Mokinių tarybos 2014-2015 m.m. II- ojo pusmečio veiklos planas

Nr. Veiklos pobūdis Atsakingas asmuo Data Pastabos apie darbų atlikimą
1. Sudaryti karjeros ugdymo sektoriaus veiklos planą Žymantė Kesylytė 2015-01-15  Sudarytas darbo planas
2. Sudaryti jaunųjų literatų – žurnalistų veiklos planą Indrė Stainytė 2015-01-15  Sudarytas darbo planas
3. Sudaryti socialinės veiklos organizavimo planą

Pavel Vistunov

2015-01-15

  Sudarytas darbo planas

4. Sudaryti lankomumo, pažangumo veiklos planą

Liudmila Žvingilaitė

2015-01-15

  Sudarytas darbo planas

5. Sudaryti laisvalaikio organizavimo sektoriaus darbo planą Rimantė Brazdeikytė

2015-01-15

  Sudarytas darbo planas

6. Sudaryti sportinės veiklos organizavimo planą

Donatas Budrikis

2015-01-15

  Sudarytas darbo planas

7. Sudaryti socialinės veiklos organizavimo planą

Danielius Lipp

2015-01-15

  Sudarytas darbo planas

8. Kalbų diena

 Indrė Stainytė

2015-01-30

 Įvyko

9. Suskirstyti valomus plotus mokykloje. Nurodyti kokia klasė tvarko, valo.

Jokūbas Ščėsna

2015-02-10

 Atlikta

10. Vakaronė ,,Valentino diena"

Mokinių trayba

2015-02-13

 Renginys Įvyko

11. Mokomosios evakuacijos pratybos mokykloje

Mokinių taryba ir mokyklos administracija 2015-02-25

 Pratybos surengtos

12. Šimtadienio šventė. Aktyvus dalyvavimas šventiniame renginyje ,,Šimtas laiptelių lig saulės" Edvardas Semčenko ir Liudmila Žvingilaitė

2015-02-27

 Renginys pravestas

13. Kaziuko mugė ,,Pagamink savo rankomis"

Klasių seniūnai

2015-03-07

 

14. 9-12 kl susitikimas su Klaipėdos Jaunimo darbo centro vedėju Pauliumi Martinkėnu Mokinių taryba 2015-03-09  Buvo įdomus, naudingas susitikimas
15. Akcija ,, Į mokyklą su uniforma"

Pavel Vistunov

2015-03-13

Patikrinti ar mokiniai vilki uniformas
16. Higienos savaitė mokykloje

Klasių seniūnai

2015-03-/23-27/

 

17. Klaipėdos universiteto renginiai ,,Iškeisk pamoka į paskaitą" 9-12kl mokiniai

2015-03-/23-27/

 

18. Reidas ,,Saugu tik mokyklos teritorijoje"

Mokinių trayba

2015-03-24

 

19. Velykų šventė

Mokinių tarybą

2015-03-27

 

20. Stalo teniso varžybos tarp mergaičių

Marija Sinde Monteiro

2015-04 mėn.

 

21. Stalo teniso varžybos

Titas Tautkevičius

2015-04 mėn.

 

22. Suskirstyti mokyklos teritoriją,numatant pastovius valomus plotus klasėms Danielius Lipp

2015-04-15

 

23. Mokyklos teritorijos tvarkymas

Lukas Glotnis

2015-04-17

 

24. Akcija ,,Diena be mobiliojo"

 

2015-04-21

 

25. Akcija ,,Darom" dalyvavimas

Mokyklos taryba

2015-04-24

 

26. Paskutinio skambučio šventė

Mokinių taryba

2015-05

 

27. Jaunimo vakaras su pastoriu Modestu

Rimantė Brazdeikytė

2015-04 mėn.

 

28. Sporto diena mokykloje ,,Sportuok su šeima"

Donatas Budrikis

2015-06 mėn.

 

29. Už budėjima atsakingų mokinių ir klasių seniūnų pasitarimas ,,Budinčios klasės pareigos" Sektoriaus primininkas

2015/02

 

30. Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis ,,Gyvieji paveikslai" Klasių seniūnai

2015/03

 

31. Poezijos vakaronė

 

2015/04

 

32. Lietuvos universitetai ir kolegijos; Galimybės mokintis užsienyje (KASTU programa) Samuelis Kesarevas

2015/05

 

33. Biblijos eilučių vaidinimas

Indrė Stainytė

2015/05

 

34. Mokyklos laikraštuko pirmi puslapiai

Indrė Stainytė

Antras pusmetis

 

35. ,,Mokinių veiklos akimirkos" Informacija mokyklos internetiniame puslapyje Indrė Stainytė ir pagalbininkai

Esant naujai informacija

 

36. Pagalba sunkumų turintiems mokiniams

Elžbieta Radušytė ir klasių aktyvas Esant reikalui

 

37. Vėluojančių į mokyklą mokinių registracija

Liudmila Žvingilaitė ir Indrė Stainytė Kiekvieną dieną

 

38. Susitikimas su įdomiu profesijų žmonėmis

Žymantė Kesylytė

Pagal susitarimą

 

39. Lankomumo ir pažangumo aptarimas klasių susirinkimuose Liudmila Žvingilaitė ir klasių seniūnai Trimestro pabaigoje

 

40. Diskusija klasėse ,,Kuo mes būsime užaugę"  Klasių seniūnai  Kovo-balanddžio mėn.

 

Mokyklos mokinių tarybos pirmininkas                                               Samuelis Kesarevas